Нина Владимирова

Управляващ съдружник, Human Business Studio

Нина Владимирова е съосновател и управляващ съдружник на Хюман Бизнес Студио, компания за персонализирани бизнес консултации и обучения по метода “Човекът в центъра”.

Нина е стратег в сферите на комуникациите, корпоративните въпроси и човешките ресурси. Тя е била част от мултинационална корпоративна среда, заемайки различни роли в ZAGORKA, част от the HEINEKEN Company. Има отлични постижения в различни области на бизнеса и успешен опит в изграждането на корпоративна идентичност и организационна култура, интегрирани комуникации и корпоративна социална отговорност. Като HR Manager България в ZAGORKA, тя е била част от HEINEKEN Global Talent & Leadership Council.

Нина е била член на бордовете на Екопак България и Българска асоциация на рекламодателите, както и на Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация.

Нина е лектор и панелист на редица бизнес форуми. Притежава сертификат за интензивен курс по Дигитална Бизнес Трансформация от Catolica Lisbon School of Business and Economics в Catholic University of Portugal. Завършва курс по коучинг на Aligned Action International.

 

Перспектива на Нина Владимирова като лектор в дискусията: Настъпващата роботизация и как бизнесът се подготвя за нея:

Роботизацията на бизнеса е всъщност организационна промяна чрез използването на технологии и нови бизнес модели за подобрение на представянето. Става дума за управление на промяната, което е неизбежно свързано с уменията на хората, процесите в компаниите, стратегиите за достъп до пазара, структурата на организациите и използване на технологиите за запазване на конкурентоспособността и устойчивостта на бизнеса.  В ерата на технологиите човекът със своите преживявания и нужди е все повече в центъра. Хората са ключов фактор за успеха на компаниите със своите знания и умения, особено способността да мислят критично и решават проблеми, да творят и да се адаптират. Пред нас стои въпросът как да преквалифицираме служителите и да ги включим в промяната, оползотворявайки максимално техния интелект и таланти. Днес, когато технологиите дават неограничени възможности за влияние и социална доминация, да запазим човешкото в начина, по който правим бизнес, е решаващо.

Други лектори