Мирослав Хинков

Управител, Мехатроника

Мирослав Хинков е съсобственик на фирми от групата СТС, занимаващи се в областта на опаковъчната и козметичната промишленост.

В последните 20 години основно работи като управител във фирма „Мехатроника”, която разработва и произвежда машини за туби от ламинатно фолио.

Фирмата е сред лидерите в световен мащаб с пазарен дял от над 35%. Част от продуктовата гама са  машини, реализиращи уникална технология, които се изпозват директно или индиректно от всички световни лидери в производството на козметика и средства за устна хигиена.

За поддръжането на такъв сериозен дял основна заслуга има непрекъснатото подобряване на произвежданите машини чрез внедрявване на принципно конструктивни решения и технологии.

Това е свързано и с широка развойна дейност и значителен брой нови, патентовани решения.

Мирослав Хинков е завършил Техническия Университет в гр. Габрово

Други лектори