Владислав Венев

Ръководител „Информационна сигурност и защита на личните данни“ в Райфайзенбанк България

Владислав Венев в ръководител „Информационна сигурност и защита на личните данни“ в Райфайзенбанк България със задълбочен опит в сферите на киберсигурността, информационните технологии и телекомуникациите. Солиден опит в дизайна и имплементацията на редица мащабни проекти за информационна сигурност, телекомуникации, видеоконференции и телемедицина. Опитен презентатор и лектор по теми за информационна сигурност, защита на данни и ИТ.

Други лектори