доц. д-р Боян Жеков

Университетски преподавател в УниБИТ и ВУЗФ

Доц. д-р инж. Боян Жеков работи в направление Информатика и компютърни науки в катедра „Компютърни науки“, факултет „Информационни науки“ към УниБИТ (Университет по библиотекознание и информационни технологии). Той е магистър инженер по Информационни технологии в Техническия университет – София, където сега преподава във Факултета за английско инженерно обучение (ФАИО). Хоноруван лектор е в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Нов български университет. Специализирал е Информационни технологии и Икономика във Великобритания, Франция, Холандия, Корея, Япония и Тайван. Работил е като консултант и експерт по Електронно управление към UNDP(ПРООН), БСК, БАИТ и по проекти на МФ, МИ, МРРБ и МОН. Работи за  Националната контактна мрежа на „Хоризонт 2020“, като член на Програмния комитет „Информационни и комуникационни технологии“ и национално контактно лице в областта на Бъдещи и навлизащи технологииИнформационни и комуникационни технологииСигурни общества. Член е на УС на Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС). Председател е JICA Alumni Bulgaria – организация на завършилите обучения в Япония. Постоянен секретар е на клуб „Приятели на Япония в България“ – Nihon Tomono Kai. Заместник-председател е на JSPS Alumni Bulgaria (Japan Science Promotion Society)

Други лектори