Борис Корчев

Ръководител на екип „Информационни и Комуникационни Технологии“ в Лирекс

Борислав Корчев е ръководител на екип „Информационни и Комуникационни Технологии“ в Лирекс. Притежава над 20 години технологичен и управленски опит в международни компании от ИТ индустрията, и Телекомуникациите. През годините е заемал ключови ръководни позиции в компании като Мобилтел, TEK Experts и др. Борислав е завършил Магистратура в Технически Университет София, както и пълната програма на The European Business Competence* Licence, EBC*L, а освен това притежава и редица професионални сертификати.

Други лектори