Митко Карушков

ТМТ Съдружник в “Камбуров и Съдружници"

Митко Карушков, адвокат, съдружник, Ръководител на Отдел „Технологии, Медии и Телекомуникации (TMT)“, в Адвокатско Дружество „Камбуров и Съдружници“, София, България.

През 2018 г. Митко Карушков е включен в „Залата на Славата“на международната директория за ранкиране на адвокати “Legal 500”, където практикуващи юристи биват включвани за тяхното постоянно високо ниво, основано на обратна връзка, давана от клиенти.

Той е също така препоръчан експерт в областта на поверителността на Bloomberg BNA, САЩ, от 2017 г.

Митко Карушков е придобил значителен опит при предоставянето на съвети на водещи местни и международни компании в областта на корпоративно структуриране, транзакции, поверителност, информационна сигурност, защита на бази данни и други технологчни сфери. Автор е на редица публикации в български и чуждестранни издания, посветени на сигурността на данните, бизнес и правните аспекти на данни, включително лични данни, информационната сигурност и други.

Други лектори