Петко Карамочев

Основател, INDUSTRIA.tech

Един от основателите на INDUSTRIA.tech – партньор на R3 и доставчик на блокчейн за бизнеса и DLT решения. Завършил University of Portsmouth, Обединеното кралство, и Cotrugli Business School, Хърватска. Член на British Blockchain Association и Nordic Blockchain Association. Съветник за блокчейн на Парламентарната група отвсички партии в Лондон. Номиниран за член на комитета ISO/TC 307 по въпросите, свързани с блокчейн и DLT. Ментор във The Founder Institute.

Други лектори